Si të Scraponi të Dhënat nga Një Uebfaqe me Python & BeautifulSoup? - Përgjigja e Semalt

Një mjet për skrapimin e internetit nxjerr të dhënat dhe i paraqet ato në një format unik për të ndihmuar kërkuesit e uebit të dalin me rezultatet e nevojshme. Ajo ka një numër aplikimesh në tregun financiar, por mund të përdoret edhe në situata të tjera. Për shembull, menaxherët e përdorin atë për të krahasuar çmimet e produkteve të ndryshme.

Scraping në internet me Python

Python është një gjuhë programuese efektive me sintaksë të shkëlqyeshme dhe kod të lexueshëm. I përshtatet edhe fillestarëve për shkak të një larmie të madhe opsionesh që ka. Për më tepër, Python përdor një bibliotekë unike të quajtur Supë të Bukur. Uebfaqet janë shkruar duke përdorur HTML, që e bën një faqe në internet një dokument të strukturuar. Sidoqoftë, përdoruesit duhet të mbajnë mend që faqet e internetit të ndryshme jo gjithmonë japin përmbajtjen e tyre në formate të rehatshme. Si rezultat, scraping në internet duket se është një mundësi efektive dhe e dobishme. Në fakt, ai u jep përdoruesve një shans për të bërë gjëra të ndryshme që ato më parë kanë bërë me Microsoft Word.

LXML & Kërkesë

LXML është një bibliotekë e madhe që mund të përdoret për të analizuar dokumentet HTML dhe XML shpejt dhe thjesht. Në fakt, biblioteka LXML u jep mundësinë kërkuesve të uebit të bëjnë struktura pemësh që mund të kuptohen shumë lehtë duke përdorur XPath. Më saktësisht, XPath përmban të gjitha informacionet e dobishme. Për shembull, nëse përdoruesit duan vetëm të nxjerrin titujt e vendeve të caktuara, së pari duhet të kuptojnë se në cilin element HTML ai banon.

Krijimi i kodeve

Fillestarët mund ta kenë të vështirë të shkruajnë kode. Në gjuhët e programimit, përdoruesit duhet të shkruajnë edhe funksionet më themelore. Për detyra më të avancuara, kërkuesit në internet duhet të bëjnë strukturat e tyre të të dhënave. Sidoqoftë, Python mund të jetë një ndihmë vërtet e madhe për ta, sepse kur e përdorin atë, ata nuk duhet të përcaktojnë ndonjë strukturë të dhënash, sepse kjo platformë ofron mjete unike për përdoruesit e saj për të kryer detyrat e tyre.

Për të shtypur një faqe të tërë në internet, ata duhet ta shkarkojnë atë duke përdorur bibliotekën e kërkesave Python. Si rezultat, biblioteka e kërkesave do të shkarkojë përmbajtjen HTML nga faqe të caktuara. Kërkuesit në internet thjesht duhet të mbajnë mend se ekzistojnë lloje të ndryshme kërkesash.

Rregullat e Scraping Python

Para se të shkruajnë faqet e internetit, përdoruesit duhet të lexojnë faqet e tyre të Kushteve dhe kushteve për të shmangur problemet ligjore në të ardhmen. Për shembull, nuk është ide e mirë të kërkosh të dhëna shumë agresive. Ata duhet të sigurohen që programi i tyre vepron si një qenie njerëzore. Një kërkesë për një faqe në sekondë është një mundësi e shkëlqyeshme.

Kur vizitojnë faqe të ndryshme, kërkuesit e faqes në internet duhet të bëjnë kujdes në planifikimet e tyre sepse ndryshojnë herë pas here. Pra, ata duhet të rishikojnë të njëjtën faqe dhe të rishkruajnë kodet e tyre nëse është e nevojshme.

Gjetja dhe marrja e të dhënave nga interneti mund të jetë një detyrë sfiduese dhe Python mund ta bëjë këtë proces aq të thjeshtë sa mund të ishte.